Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene jednosemestralne nastave iz predmeta Neurologija, student Stomatologije treba da posjeduje sljedeće ishode učenja: 1. Poznaje i razumije anatomiju i funkcije centralnog i perifernog nervnog sistema vezano uz njihovu disfunkciju. 2. Prepoznaje oštećenja kranijalnih nerava i razlikuje ova oštećenja od oboljenja drugih struktura lica i glave. 3. Prepoznaje odredjene neurološke bolesti u kliničkoj praksi, posjeduje znanje za izvodjenje kliničkog neurološkog pregleda. Poznaje dijagnostičke procedura u neurologiji. 4. Prepoznaje hitna neuroloških stanja i posjeduje znanja o načinu zbrinjavanja hitnih neuroloških stanja. Poznaje diferencijalne dijagnoze poremećaja svijesti i pristupa bolesniku bez svijesti (u komi). 5. Poznaje hitna stanja kod traume centralnog nervnog sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA RADULOVIĆ1x3
10B+11S+5P
SLAVICA VUJISIĆ1x1
10B+11S+5P