Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. opisati etiku kao filozofsku disciplinu,opisati i objasniti početke sestrinske etike, 2. zna I razumuje pitanja morala i moralnosti, moralnoig rasudjivanja I moralnog djelovanja 3. opisati, objasniti i primjenjivati profesionalnu etiku u sestrinstvu(etički kodeks). 4. opisati,objasniti i primijeniti načela sestrinske etike – etički kodeks medicinskih sestara, 5. zna, razumije i primjenjuje sestrinsku zakletvu 6. opisati i objasniti i zauzeti pozitivan stav u raznim etičkim dilemama u sestrinskoj praksi, 7. objasniti i primijeniti deklaraciju o ljudskim pravima, pravima bolesnika, objasniti važnost i čuvati profesionalnu tajnu, 8. unaprijediti, promovisati i poštovati prava čovjeka, djeteta i bolesnika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ