Vesna Miranović

prof dr sci med Vesna Miranović

redovni profesor | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1ETIKA U SESTRINSTVU.67 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U PEDIJATRIJI SA PEDIJATRIJOM0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7PEDIJATRIJA.25 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA (FIZIKALNA MEDICINA 8,MEDICINA.RADA 3)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10PEDIJATRIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Crnogorac S, Miranovic VPregnancy after malignant disease - challenges and possibilitiesJ Perinat Med
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miranović V, Crnogorac SGenetic Aspects of Hereditary Arrhythmogenic Syndromes in Children and AdultsActa Clin Croat
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miranović VesnaThe incidence of congenital heart defects in the world regarding the severity of the defectVojnosanitetski pregled
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miranović, V.The Incidence of Congenital Heart Disease: Previous Findings and Perspectives Srpski arhiv za celokupno lekarstvo

Obavjestenja iz nastave