PEDIJATRIJA I NJEGA ZDRAVOG I BOLESNOG DJETETA


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. zna i razumije genetiku i nasledjivanje normalnih i patoloških stanja 2. prepozna i opiše zdravstvene probleme djetinjstva. 3. prepozna normalni fiziološki, psihološki i socijalni razvoj djeteta, kao i faktore koji pozitivno ili negativno utiču na ovaj proces razvoja. 4. identifikovati načine dijagnostifikovanja i kliničke procjene djeteta. 5. opiše patološka stanja od djetinjstva do adolescencije, primijeni intervencije i metode terapijskog upravljanja. 6. zna i razumije i može da prepozna naješća oboljenja u dječijoj dobi po organskim sistemima 7. analizira terapijske metode u različitim patološkim stanjima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA MILJANOVIĆ