ZDRAVSTVENA NJEGA U INFEKTOLOGIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO MARAŠ2.67x4
33B+7S+4P
LIDIJA KLJAJIĆ2.66x4
33B+7S+4P
JADRANKA VUKOVIĆ2.66x4
33B+7S+4P
MILOVAN ŽIVKOVIĆ3x1
33B+7S+4P