Milovan Živković

dr sci Milovan Živković

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Curriculum  Vitae dr Milovan Živković VIII Crnogorske Berane mob tel 069-041-253   odjen  14.02.1962. u Pljevljima, Crna Gora.Osnovnu i srednju školu završio u mestu rođenja. Medicinski fakultet  upisao u Tuzli školske 1982/83. godine, a yavršio 1990. Sa prosečnom ocenom 8,75.     Kao lekar opšte prakse  radio u zdravstvenoj stanici u Plužinama u periodu 1990-1993.godine. Specijalizaciju iz infektologije, za Opštu bolnicu u Beranama, dobio 1993. godine,...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA INFEKTIVNIH BOLESNIKA2 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA IMUNOLOGIJA , INFEKTIVNE BOLESTI I1.5 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA U INFEKTOLOGIJI3 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6INFEKTIVNE BOLESTI1 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7INFEKTIVNE BOLESTI3 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INFEKTIVNE BOLESTI(SPECIJALNA EPIDEMIOLOGIJA 10)1.7 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave