Milovan Živković


Milovan Živković
Šifra: 355049
Prezime i ime: Milovan Živković
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6INFEKTIVNE BOLESTI0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7INFEKTIVNE BOLESTI0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne7, 8INFEKTIVNE BOLESTI(SPECIJALNA EPIDEMIOLOGIJA 10)0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor