ZDRAVSTVENA NJEGA U HIRURGIJI SA HIRURGIJOM


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 5+9+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD MAGDELINIĆ9x1
6B+6S
MARA RAIČEVIĆ9x1
6B+6S
MIRKA KNEŽEVIĆ9x1
5B+5S+4P
IVANA NOVAK9x1
5B+8P
TANJA CIMBALJEVIĆ9x1
5B+6P
DRAGANA MIJOVIĆ9x1
10P
MIODRAG RADUNOVIĆ2x1
27B+17S+28P
VESELIN STANIŠIĆ1.67x1
27B+17S+28P
BOGDAN PAJOVIĆ1x1
27B+17S+28P
ŽARKO DAŠIĆ.33x1
27B+17S+28P