ZDRAVSTVENA NJEGA U HIRURGIJI SA HIRURGIJOM


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 5+9+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD MAGDELINIĆ9x1
9B+3S+7P
MARA RAIČEVIĆ9x1
9B+3S+8P
MIRKA KNEŽEVIĆ9x1
9B+3S+7P
TANJA CIMBALJEVIĆ9x1
9B+4S+7P
MIODRAG RADUNOVIĆ2x1
36B+13S+29P
VESELIN STANIŠIĆ1.67x1
36B+13S+29P
BOGDAN PAJOVIĆ1x1
36B+13S+29P
ŽARKO DAŠIĆ.33x1
36B+13S+29P