Damir Peličić


Damir Peličić
Šifra: 900356
Prezime i ime: Damir Peličić
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1MENTALNA HIGIJENA0 x 02 x 20 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2MENADŽMENT U ZDRAVSTVU0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor