Damir Peličić

Damir Peličić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

  Biografija   Damir Peličić, Master zdravstvene njege,  rođen je 28. 01. 1976.  godine u Titogradu,  današnjoj Podgorici, Crna Gora. Srednju medicinsku školu je završio u Podgorici 1995. godine. Diplomirao je 2005. godine na Visokoj zdravstvenoj školi strukovinih studija u Beogradu, i stekao zvanje strukovni medicinski...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1KLINIČKA PRAKSA I0 x 02.67 x 60 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE0 x 0.66 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2KLINIČKA PRAKSA II0 x 02.67 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA III0 x 02.66 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA IV0 x 02.67 x 60 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 02.67 x 60 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave