Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADA KOVAČEVIĆ1x2
34B+4S+17P
GORAN BELOJEVIĆ2x1
34B+4S+17P