Labović Barjaktarović Snežana

Labović Barjaktarović Snežana

docent | Medicinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne11HIGIJENA I MEDICINA RADA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4DIJETETIKA2 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4HIGIJENA SA EPIDEMIOLOGIJOM1 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11HIGIJENA2 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6HIGIJENA SA ORALNOM HIGIJENOM1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave