NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita student treba da je: 1. osposobljen za prepoznavanje urgentnih stanja u hirurgiji i preduzimanje odgovarajućih postupaka; 2. ovladao vještinama neophodnim za aktivno učešće u hitnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama; 3. osposobljen za rukovođenje timom zdravstvene njege u specijalizovanim jedinicama za hiruršku intenzivnu njegu; 4. osposobljen za primjenu stečenih znanja, vještina i praktičnih umijeća u opservaciji hirurških bolesnika, njezi, liječenju i rehabilitaciji; 5. sposoban za utvrđivanje potreba bolesnika za njegom, metodskim postupcima u procesu zdravstvene njege i da stekne empatske profesionalne osobine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR PELIČIĆ3x2
5S+10P
MARIJANA KARIŠIK.37x1
5S+10P
MIODRAG RADUNOVIĆ.77x1
5S+10P
VESELIN STANIŠIĆ.63x1
5S+10P
ŽARKO DAŠIĆ.23x1
5S+10P