NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRSAD MARKIŠIĆ3x1
8S+1P
MARA RAIČEVIĆ3x1
7S+1P
MIRKA KNEŽEVIĆ3x1
8S+1P
SUZANA STEFANOVIĆ3x1
7S+1P
MIODRAG RADUNOVIĆ.8x1
30S+4P
BOGDAN PAJOVIĆ.53x1
30S+4P
VESELIN STANIŠIĆ.53x1
30S+4P
ŽARKO DAŠIĆ.13x1
30S+4P