NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD MAGDELINIĆ.5x5
30S+5P
MARA RAIČEVIĆ.5x5
30S+5P
MIRKA KNEŽEVIĆ.5x5
30S+5P
IVANA NOVAK.5x5
30S+5P
TANJA CIMBALJEVIĆ.5x5
30S+5P
DRAGANA MIJOVIĆ.5x5
30S+5P
MIODRAG RADUNOVIĆ.8x1
30S+5P
BOGDAN PAJOVIĆ.53x1
30S+5P
VESELIN STANIŠIĆ.53x1
30S+5P
ŽARKO DAŠIĆ.13x1
30S+5P