OSNOVI KLINIČKE PRAKSE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA LUTOVAC.29x6
30S
DRAGANA BRNOVIĆ.29x6
30S
DAMIR PELIČIĆ.29x6
30S
NIKOLA NIŠAVIĆ.29x6
30S
VUKICA ĐUKIĆ.29x6
30S
SUZANA STEFANOVIĆ.29x6
30S
VALENTINA ŠĆEKIĆ.26x6
30S
IRENA RADOMAN1x1
30S