Dragana Backović


Dragana Backović
Šifra: 900718
Prezime i ime: Dragana Backović
Titula:
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6INTENZIVNA NJEGA SA ANESTEZIJOM0 x 010.6 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor