Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: +4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN STANIŠIĆ
MIODRAG RADUNOVIĆ
KRISTINA RADOMAN