STATISTIKA U FARMACIJI


Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije i objasni tabelarno i grafički predstavljene podatke; 2. Poznaje osnovne pojmove statistike (populacija, uzorak) i podjelu statistike na deskriptivnu statistiku i statističku analizu, tehnike prikupljanja podataka, pojmove teorije vjerovatnoća i njihovu ulogu u statističkoj analizi (slučajni događaj, slučajna promjenljiva, funkcija raspodjele, gustina raspodjele); 3.Poznaje pojmove vezane za numeričke karakteristike slučajnih promjenljivih i odgovarajuće pojmove statistike (matematičko očekivanje, različite srednje vrijednosti, disperzija), zna da samostalno prikupi podatke o nekoj populaciji i da ih prezentira; 4. Koristi znanja u analizi statističkih podataka, zna da formuliše parametarske statističke hipoteze i kako da testira hipoteze; 5. Zna da izvede zaključke o numeričkim karakteristikama populacije na osnovu uzorka, protumači značenje numeričkih karakteristika uzorka i smisao parametarskih testova; 6. Zna da formuliše neparametarske statističke hipoteze i da uradi odgovarajuće testove, poznaje metod linearne regresije i analizu varijanse; 7. Predloži i uradi, u saradnji sa profesionalnim statističarima, složene statističke analize; 8. Koristi znanja da formuliše probleme i aktivno učestvuje u njihovom rješavanju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ1x1
21B+12S+7P
GORAN POPIVODA1x1
21B+12S+7P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Rezultati ispita nakon drugog termina u septembarskom roku

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Termin popravnog kolokvijuma