FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

rezultate Apgar skora, kao i razvojne faze psihomotornog sazrijevanja djeteta 2.Prepoznaje poremećaje ponašanja bolesnog djeteta, analizira psihologiju bolesnog djeteta 3.Prepoznaje važnost i ulogu fizioteraputa u habilitaciji i rehabilitaciji djece oboljele od različitih bolesti i stanja 4.Prepoznaje važnost koncepta timske saradnje u dječjoj fizioterapiji i saradnje roditelja 5.Razumije i objasni specifičnosti fizioterapije razvojnih poremećaja, različitih bolesti i stanja u dječijem uzrastu 6.Primjeni od strane ljekara propisane fizioterapijske procedure kod djece oboljele od različitih bolesti i stanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA SAMARDŽIĆ1x3
23B+11S+3P
DUŠAN MUSTUR1x1
23B+11S+3P

FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI