Vesna Samardžić


Vesna Samardžić
Šifra: 270061
Prezime i ime: Vesna Samardžić
Titula: SpApp
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke1KLINIČKA PRAKSA I0 x 00 x 06 x 1
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke2PEDIJATRIJSKA FIZIOTERAPIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke2KLINIČKA PRAKSA II0 x 00 x 011 x 1
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3FIZIOTERAPIJA II0 x 04 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA II0 x 08 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA III0 x 09 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI0 x 01 x 40 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U SPORTU0 x 01 x 20 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6KLINIČKA PRAKSA IV0 x 011 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6KLINIČKA PRAKSA VI0 x 08 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor