Vesna Samardžić


Vesna Samardžić
Šifra: 270061
Prezime i ime: Vesna Samardžić
Titula: SpApp
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke2SPORTSKA FIZIOTERAPIJA0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA I0 x 00 x 01.03 x 6
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA II0 x 0.99 x 60 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4FIZIOTERAPIJA U SPORTU0 x 01 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA III0 x 01 x 70 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U PEDIJATRIJI0 x 01 x 40 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U SPORTU0 x 01 x 20 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6KLINIČKA PRAKSA IV0 x 02 x 71.03 x 7

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor