Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pokaže osnovno znanje i razumijevanje pitanja zdravlja žene, posebno u oblasti akušerstva i ginekologije, i definiše ulogu fizioterapije u ovoj oblasti 2.Planira i obrazloži primjenu fizioterapije u radu sa ginekološkim pacijentkinjama, trudnicama i porodiljama 3.Znanje o fiziologiji, patologiji i komplikacijama trudnoće, porođaja i postporođajnog doba primjeni u odgovarajućoj fizioterapiji ovih stanja 4.Razumije svoju ulogu fizioterapeuta unutar multidisciplinarnog tima u akušerstvu i ginekologiji

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija