FIZIOTERAPIJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Pokaže osnovno znanje i razumijevanje pitanja zdravlja žene, posebno u oblasti akušerstva i ginekologije, i definiše ulogu fizioterapije u ovoj oblasti 2.Planira i obrazloži primjenu fizioterapije u radu sa ginekološkim pacijentkinjama, trudnicama i porodiljama 3.Znanje o fiziologiji, patologiji i komplikacijama trudnoće, porođaja i postporođajnog doba primjeni u odgovarajućoj fizioterapiji ovih stanja 4.Razumije svoju ulogu fizioterapeuta unutar multidisciplinarnog tima u akušerstvu i ginekologiji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADICA BOJIČIĆ1x2
16B+10S
SAŠA RAIČEVIĆ1x1
16B+10S