Nadica Bojičić


Nadica Bojičić
Šifra: 270058
Prezime i ime: Nadica Bojičić
Titula: SpApp
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJASpecijalisticke1MOTORNA KONTROLA I MOTORNO UČENJE0 x 02 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne3KLINIČKA PRAKSA I0 x 00 x 06 x 1
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4KLINIČKA PRAKSA II0 x 08 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne4MANUELNE TEHNIKE0 x 02 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA III0 x 09 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5KLINIČKA PRAKSA V0 x 04 x 10 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U GERIJATRIJI0 x 01 x 40 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne5FIZIOTERAPIJA U GINEKOLOGIJI I AKUŠERSTVU0 x 01 x 30 x 0
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6KLINIČKA PRAKSA IV0 x 011 x 16 x 6
MEDPRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJAOsnovne6KLINIČKA PRAKSA VI0 x 07 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor