Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : test2
Početak : 24.07.2020.
Kraj : 24.07.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :