Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : test2
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :