Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : Transmission system enchancement of regional borders by means of intelligent market technology
Naziv : Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : TRINITY
Web site : https://cordis.europa.eu/project/id/863874
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj TRINITY projekta da kroz razvoj četri nezavisna, ali međusobno komplementarna softverska rješenja olakša penetraciju obnovljivih izvora energije i omogući međusobno povezivanje tržišta električne energije u regionu jugoistočne Evrope kroz poboljšanje saradnje i koordinacije između operatora prenosnih sistema. Uloga povezivanja tržišta električne energije je da se prodube već postojeće fizičke veze između nacionalnih elektroenergetskih sistema preko interkonektivnih dalekovoda, u cilju bolje iskoristivosti proizvodnih kapaciteta pojedinih država, što rezultira značajnim finansijskim prihodima za sam elektroenergetski sektor i nižim cijenama električne energije za krajnje potrošače.


The project aims to facilitate the interconnection of the electricity market in the region of South East Europe (SEE) and the connection with the multi-regional coupling market (MRC). This project will develop a set of solutions to improve cooperation and coordination between SEE transmission system operators in order to integrate the electricity markets in the region, while promoting greater participation and entry of the renewable energy sources into market. In order to achieve this strategic goal, four independent and yet complementary TRINITY products will be developed within the project