Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Analysis of characteristics of modern power systems with integreted distributed sources as well as of an active role of electrical and hybrid vehicles in the cities and touristic centres in Serbia and Montenegro
Naziv : Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Osnovni cilj Projekta je da se sagledaju potencijali elektroenergetskih sistema Crne Gore i Srbije u smislu mogućnosti da prihvate veći upliv električnih i hibridnih vozila, koja se smatraju ekološkim rješenjima i načinom za redukciju emisije CO2 u atmosferu. Ipak, ekološka opravdanost upotrebe električnih i hibridnih vozila postoji samo onda ukoliko se električne energija za njihovo napajanje dobija iz obnovljivih izvora energije. U suprotnom, ovo bi bili dodatni potrošači električne energije, koji bi zahtijevali još veći angažman konvencionalnih elektrana (termoelektrana), tj. izazvali još veće zagađenje vazduha. Takođe, cilj Projekta je da se utvrdi kako i u kojoj mjeri rad punionice električnih i hibridnih vozila utiče na kvalitet električne energije i obrnuto – kako narušeni napon napajanja utiče na rad punionica, odnosno proces punjenja baterija vozila.


This project analysis capabilities of the power systems of Serbia and Montenegro for large scale integration of both electric and hybrid vehicles. These types of vehicles are found as a good mean for improving of ecological condirtions and reduction of CO2 generation, but their usage have full sense only in the case that their supply comes from renewable energy sources. Otherwise, they would represent consumers which cause an additional engagement of conventional power sources (thermal power plants). Also, the project is aimed at defining of a level of impact of electric vehicles charging stations on the power quality parameters and vice versa - how can poor voltage quality affects process of electric vehicles charging.