Pregled projekta


Finansijski program : FP7
Naziv [ENG] : Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives
Naziv : Balkanska GEO mreža - ka uključivanju balkanskih zemalja u globalne inicijative za osmatranje Zemlje
Početak : 01.01.2010.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :  BalkanGEONet
Web site : https://biosens.rs/?page_id=8955
Tip projekta : Aktivnosti koordinacije i podrške (CSA)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ovaj projekat ima za cilj da identifikuje postojeće provajdere EO podataka i korisnike u širem regionu Balkana, da utvrdi njihov status, potencijale i potrebe, kao i da koordinira EO igrače uspostavljanjem odgovarajućih interfejsa i umrežavanja između njih. Obaviće se široka analiza nedostataka i komplementarnosti aktivnosti EO u regionu, sa naglaskom na potrebe korisnika u specifičnom kontekstu balkanskog regiona. Konzorcijum je pažljivo osnovan tako da uključuje ključne učesnike kako iz grupe provajdera EO podataka, tako i iz zajednice korisnika EO podataka iz svih balkanskih zemalja. Uključeni su i učesnici iz drugih zemalja EU kako bi se omogućilo jednostavno prepoznavanje mehanizama za poticanje, razvoj i koordinaciju inicijativa za izgradnju EO u regionu.


This project aims to identify existing EO-data providers and users in the wider Balkan region, to determine their status, potentials and needs, and to coordinate EO players by establishing proper interfaces and networking between them. A broad analysis of gaps and complementarities of EO activities within the region will be performed, with the emphasis on user needs in the specific context of the Balkan region. The consortium has been carefully constituted to include key players both from EO-data provider and EO-data user communities, from all Balkan countries. Participants from other EU countries are also included to allow straightforward identification of mechanisms for leveraging, developing and coordinating EO capacity building initiatives in the region.