Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : CA 15104: Inclusive radio communication networks for 5G and beyond
Naziv : CA 15104: Inkluzivne radiokomunikacione mreže za 5G i nakon 5G
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : CA 15104:IRACON
Web site : http://www.iracon.org/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : S3- ICT
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Koncept inkluzivnih radiokomunikacija (IRACON) defini[e one tehnologije čiji je cilj da podrže bežično povezivanje bilo kojom brzinom prenosa, za bilo kakve komunikacione uređaje i u bilo kojoj vrsti scenarija. Bežični Internet stvari nakon 2020. godine će zahtijevati revolucionarna rješenja u radio-pristupnim tehnologijama, mrežama i sistemima. Neke teoretske osnove moraju se preispitati i tokom naredne decenije treba otkriti tehnologije koje će predstavljati prekretnicu. Ova akcija COST ima za cilj da napravi naučne iskorake uvođenjem novih metoda dizajna i analize za 5. generaciju (5G) i radiokomunikaciionih mreža i generacije koje će doći nakon toga. Izazovi uključuju i) modeliranje različitih radio kanala koji se mogu predvidjeti za budući inkluzivni radio, ii) kapacitet, energiju, mobilnost, kašnjenje, skalabilnost na fizičkom sloju i iii) automatizaciju mreže, pokretne čvorove, arhitekturu oblaka (cloud) i virtualizaciju na mrežnom sloju, kao i iv) eksperimentalna istraživanja koja se bave testiranjem na radio linku, Internetom stvari,(IoT), lokalizacijom i praćenjem i novim tehnologijama radio pristupa. "


"he Inclusive Radio Communications (IRACON) concept defines those technologies aimed to support wireless connectivity at any rates, for any communicating units, and in any type of scenarios. The Wireless Internet of Things beyond 2020 will require revolutionary approaches in Radio Access technologies, networks and systems. Some theoretical foundations have to be revisited and breaking technologies are to be discovered during the coming decade. This COST Action aims at scientific breakthroughs by introducing novel design and analysis methods for the 5th-generation (5G) and beyond-5G radio communication networks. Challenges include i) modelling the variety of radio channels that can be envisioned for future inclusive radio, ii) capacity, energy, mobility, latency, scalability at the physical layer and iii) network automation, moving nodes, cloud and virtualisation architectures at the network layer, as well as iv) experimental research addressing Over-the-Air testing, Internet of Things, localization and tracking and new radio access technologies."