Pregled projekta


Finansijski program : FP7
Naziv [ENG] : Low EMF Exposure Future Networks
Naziv : Buduće mreže sa malim nivoom izloženosti EM poljima
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : LEXNET
Web site : http://www.lexnet.fr/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3- ICT
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "U posljednjih 30 godina sve se više koriste bežični komunikacioni sistemi koji koriste elektromagnetska (EM) polja. Sve šira upotreba novih mobilnih telefona i razvoj kućnih bežičnih mreža, pojačavaju ovu tendenciju. Do danas nisu utvrđeni štetni uticaji na zdravlje ovog tipa EM polja, iako pitanja još uvijek postoje. Kako bi odgovorile na zabrinutost javnosti, neke nacionalne ili lokalne vlasti preporučile su prakse i mjere za smanjenje izloženosti EM poljima, ali te se akcije uglavnom fokusiraju na zračenje koje potiče od baznih stanica i pristupnih tačaka lokalnih bežičnih mreža. Budući da je izloženost EM poljima uzrokovana downlink komunikacijom (od mreže prema korisničkom uređaju), ali i uplink vezom (od korisničkog uređaja prema mreži), takve akcije ne odgovaraju ispravno na sva relevantna pitanja. Sedamnaest vodećih telekomunikacionih operatera, proizvođača oprema, istraživačkih centara i akademskih institucija, pokrenulo je LEXNET projekat (Buduće mreže sa malim nivoom izloženosti EM poljima), istraživački projekt koji je podržala Evropska komisija u okviru FP7 programa, kako bi razvio efikasne mehanizme za smanjenje za 50% (najmanje) javnu izloženost EM poljima, a da se ne ugrozi kvalitet usluge."


"Over the past 30 years, wireless communications systems that are using electromagnetic fields (EMF), have been increasingly used. The versatile use of new mobile phones, and the development of home wireless networks, are strengthening this tendency. To date, no adverse health effects of these type of EMF have been established, although questions still exist. In order to respond to the public concern, some national or local authorities have recommended some practices and measures to minimise EMF exposure, but these actions focus mainly on cellular network base stations and access points. Since the exposure is induced by the downlink (from the network to the user device), but also by the uplink (from the user device to the network), these actions do not correctly respond to the relevant questions. Seventeen leading telecommunications operators, vendors, research centers and academic institutions have launched the LEXNET project (Low EMF Exposure Future Networks), a research project supported by the European Commission under the FP7 work program, to develop effective mechanisms to reduce by 50% (at least) the public exposure to EMF, without compromising the quality of service."