Pregled projekta


Finansijski program : NATO
Naziv [ENG] : Geographical Information Processing for Environmental Pollution-Related Security within Urban Scale Environments
Naziv : Obrada geografskih podataka u cilju zaštite od zagadjenja u urbanim cjelinama
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : GEPSUS
Web site : http://www.gepsus.ac.me/
Tip projekta : infrastrukturni
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 148000
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : GEPSUS je rezultirao novim tehnološkim rešenjima i proizvodima, te matematičkim i računarskim modelima za simulaciju disperzije opasnih gasova u stvarnim atmosferskim uslovima. Šest mladih istraživača izradilo je magistarske teze kroz ovaj projekat, a 25 profesionalaca iz svih institucija u Crnoj Gori dobilo je GEPSUS certifikate o obuci.


GEPSUS has resulted in new technology solutions and products, and mathematical and computer improvements in simulation models for dispersion of poisonous gasses in real atmospheric conditions. Six young researchers produced Master’s theses through this project and 25 professionals from across the institutions in Montenegro received GEPSUS training certificates.