Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Compressive sensing and Time-Frequency analysis with applications
Naziv : Kompresivno očitavanja i vremensko frekvencijska analiza sa primjenama
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Obrada signala
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekt je pokrenuo saradnju između Kine i Crne Gore u cilju povezivanja kineskih i crnogorskih naučnika. Drugo, projekat omogućava razmjenu znanja i naučnih iskustava, vezano za kompresivno odabiranje i vremenske-frekvencijsku analizu signala, robusnu teoriju i robusnu statistiku. Projekat takođe omogućava razvoj novog teorijskog pristupa za analizu signala i primjenu pristupa kompresivnom senzoru i vremenskoj frekvenciji u različitim dokumentima, kao što su biomedicina, radari i digitalno vodeno obeležavanje. Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore posvećen je visokokvalitetnim fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima uglavnom iz područja analize vremenskih frekvencija signala, multimedijalnih signala i kompresijskog senziranja. Primena ovih polja u biomedicini, radarima, komunikacionim tehnologijama, kao i u zaštiti multimedijalnih podataka posebnu pažnju pridaje. Naš cilj je da ojačamo istraživanje, obrazovanje, inovacije i razvoj u Crnoj Gori, zajedničkim naučnim publikacijama i projektima, kao i razmjenom znanja i istraživača.


"Project initialized cooperation between China and Montenegro in order to connect Chinese and Montenegrin scientists .Second, project enable exchange of knowledge and scientific experience, related to the Compressive Sensing, Time-frequency signal analysis, robust theory and robust statistics. Project also enable development of the new theoretical approach for signal analysis and applications of the Compressive Sensing and Time-frequency approach in the different fileds, such as biomedicine, radars and digital watermarking. The Faculty of Electrical Engineering, University of Montenegro is dedicated to the high-quality fundamental and applied research mostly in the field of Time-frequency signal analysis, Multimedia signals and Compressive Sensing. The applications of these fields in biomedicine, radars, communication technologies, as well as in protection of the multimedia data receive special attention. Our aim is to strengthen the research, education, innovation and development in Montenegro, through the joint scientific publications and projects, as well as the knowledge and researchers exchange. growth of new methods and algorithms for processing of different types of signals. "