Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China
Naziv [ENG] : Research and application of service robots for non-production based on microcontroller's monitoring
Naziv : ISTRAŽIVANJE I APLIKACIJA SERVISNIH ROBOTA ZA NEPROIZVODNE USLUGE ZASNOVANIH NA MIKROKONTROLERSKOM UPRAVLJANJU
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Pred servisnom robotikom je izazov iznalaženja poželjnih rješenja s obzirom na troškove i stvarnu vrijednost proizvoda. U cilju smanjenja troškova vezanih za servisne robote, preporučuje se korišćenje jeftinih komponenti iz masovnog tržišta (senzori, mikrokontroleri, upravljački programi itd.), kako bi se ostvarile osnovne funkcije robota. Za pomenute kinematičke proračune pogodno je koristiti matematičku teoriju koja uključuje algebru, linearnu algebru, geometriju i diferencijalnu geometriju, kao i matematičko modeliranje. Eksperimentalne provjere i simulacije moguće je obezbijediti korišćenjem Matlaba i njegovih paketa, posebno paketa za robotiku koji omogućava direktno korišćenje kvaternionske algebre koja je vrlo pogodna za matematičko modeliranje i opis kretanja robota.


Service robotics is meeting a challenge in finding desirable solutions considering expenses and real value of products. In order to reduce expenses connected to service robotics it is recommended to use cheaper components from mass-producing market (sensors, microcontrollers, driver programs etc.) to be able to achieve basic robot functions. For kinematic calculations, it is convenient to use a mathematical theory involving algebra, linear algebra, geometry and differential geometry, as well as mathematical modeling. Experimental checks and simulations can be provided using Matlab and its packages, especially a robotics package that allows the direct use of a quaternion algebra that is very suitable for mathematical modeling and a description of robot motion.