Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Naziv : Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema i prakse
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : CA17124
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Elektrotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :