Pregled projekta


Finansijski program : IPA CBC
Naziv [ENG] : ARTVISION – A.LIVE ART CHANNEL
Naziv : ARTVISION – A.LIVE ART CHANNEL
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : ArTVision
Web site : https://keep.eu/projects/4853/ http://en.apuliafilmcommission.it/projects/artvision
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Serijal kratkih filmova nastalih u produkciji TV Crew Montenegro o savremenoj umjetnosti u Crnoj Gori (ukupno 32 filma u ukupnom trajanju od cca 240 minuta) Projekat ArTVision predstavlja interinstitucionalnu interaktivnu kulturnu platformu za komunikaciju savremene umjetnosti među jadranskim zemljama. Vodeći partner: PUGLIA REGION - Područje politike za promociju teritorija, znanja i talenata uz tehničku podršku Fondacije Apulia Film Commission. Partneri: IT - Muzej savremene umjetnosti Fondacija Pino Pascali, IT - Region Veneto - Sektor za kulturne i scenske umjetnosti, IT - Akademija likovnih umjetnosti Venecija, MON, Ministarstvo kulture Crne Gore, MON - Fakultet dramskih umjetnosti - Cetinje, AL - Ministarstvo kulture Albanije, AL - Univerzitet umjetnosti - Tirana, HR - Primorsko-goranska županija, HR - Kanal RI - Hrvatska. Saradnici: FR - Euronewa, IT - Artribune, IT - Servizi-italiani.net S.r.l., MON - Radio televizija Crne Gore, AL - RTV Ora News. „ArTVision - kanal uživo umjetnosti“ je projekat koji se finansira iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje za period 2007-2013, mjera 3.3 „Komunikacijske mreže“, a ukupni budžet iznosi 3.305.727,62 eura. IPA Jadranski program ima za cilj stvaranje efikasnije i koherentnije podrške kroz jedinstveni okvir za jačanje institucionalnih kapaciteta, prekogranične suradnje i održivog ekonomskog i društvenog razvoja. Takva pomoć će ojačati proces stabilizacije i pridruživanja sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, poštujući posebne projekte i procese u kojima je svaka od njih uključena."


"A series of short films produced by TV Crew Montenegro on contemporary art in Montenegro (a total of 32 films with a total duration of approximately 240 minutes) The ArTVision project is an interinstitutional interactive cultural platform for the communication of contemporary art among the Adriatic countries. Lead Partner: PUGLIA REGION - Policy Area for the Promotion of Territories, Knowledge and Talents with the technical support of the Apulia Film Commission. Partners: IT - Museum of Contemporary Art Pino Pascali Foundation, IT - Veneto Region - Sector for Cultural and Performing Arts, IT - Academy of Fine Arts Venice, MES, Ministry of Culture of Montenegro, MES - Faculty of Dramatic Arts - Cetinje, AL - Ministry of Culture of Albania , AL - University of Arts - Tirana, HR - Primorje-Gorski Kotar County, HR - Kanal RI - Croatia. Contributors: FR - Euronewa, IT - Artribune, IT - Servizi-italiani.net S.r.l., MON - Radio Television of Montenegro, AL - RTV Ora News. ""ArTVision - Live Art Channel"" is a project funded by the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Program for the period 2007-2013, measure 3.3 ""Communication Networks"", and the total budget is 3,305,727.62 euros. The IPA Adriatic Program aims to create more efficient and coherent support through a single framework for institutional capacity building, cross-border cooperation and sustainable economic and social development. Such assistance will strengthen the stabilization and association process with candidate and potential candidate countries, respecting the specific projects and processes in which each is involved."