Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Berlin – Cetinje – Rim, "Values of Europe"
Naziv : Berlin – Cetinje – Rim, "Vrijednosti Europe"
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 01.01.2018.
Skraceni naziv : Berlin-Cetinje-Rome
Web site : http://www.euic.me/has-anyone-seen-maria-the-teacher/
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ovaj projekat podržan je u okviru Erasmus programa, unutar programske akcije Learning Mobility of Individuals – Youth Mobility, Evropske Komisije. Projekat “Berlin - Cetinje - Rim - vrijednosti Evrope” podrazumijevao je niz aktivnosti koje su na inkluzivan način tretirale umjetničko obrazovanje imigrantske populacije u Njemačkoj, Crnoj Gori i Italiji. Projekat umjetničkih radionica realizovan je u saradnji fondacije Stiftung Theater und Kunst Diletta Benincasa iz Berlina, Njemačka kao vodećeg partnera projekta, Il GIGANTE producentske kuće iz Rima, Italija, i Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja. Program umjetničke edukacije i međunarodne razmjene više od pedesetak polaznika vođene je od strane renomiranih stručnjaka i profesionalaca iz različitih domena umjetnosti sa osnovnim ciljem osnaživanja i emancipacije identiteta i kulture imigrantske populacije u evropskom kontekstu visokog obrazovanja. "This project is supported within the Erasmus program, within the program action Learning Mobility of Individuals - Youth Mobility, European Commission. The project ""Berlin - Cetinje - Rome - the values ​​of Europe"" included a series of activities that included in an inclusive manner the artistic education of the immigrant population in Germany, Montenegro and Italy. The project of art workshops was realized in cooperation with the Stiftung Theater und Kunst Foundation of Diletta Benincasa from Berlin, Germany as the leading partner of the project, Il GIGANTE production company from Rome, Italy, and the Faculty of Dramatic Arts from Cetinje.


he program of art education and international exchange of more than fifty participants is led by renowned experts and professionals from various fields of art with the basic goal of strengthening and emancipating the identity and culture of the immigrant population in the European context of higher education."