Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Regional conference "Start again - change the theater system"
Naziv : Regionalna konferencija "Početi iznova-promjena teatarskog sistema"
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : Regional conference "Start again - change the theater system"
Web site : https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/3123-regionalna-konferencija-poceti-iznova-promjena-teatarskog-sistema
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore organizovao je regionalnu konferenciju “Početi iznova - promjena teatarskog sistema”, koja se održala u Ministarstvu kulture Crne Gore na Cetinju, pod pokroviteljstvom Ministarstva. Povod za konferenciju je nedavno objavljenja knjiga Dragana Klaića, “Početi iznova - promjena teatarskog sistema” u izdanju izdavačke kuće Clio, Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju i Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja govori o savremenim izazovima tranformacije institucionalnog sistema pozorišta i ugroženosti njegove dosadašnje javne misije. Održavanje ove konferencije je realizovano u tri odvojene panel diskusije od kojih svaka po uzoru na Klaićeve podnaslove iz knjige pojedinačno diferencira različita problemska pitanja. Ovu konferenciju obilježilo je i koizadački projekat Klaićeve knjige koju je izdala izdavačka kuća CLIO iz Beograda zajedno sa FDU Cetinje"


"The Faculty of Dramatic Arts of the University of Montenegro organized a regional conference ""Start over - change the theater system"", which was held at the Ministry of Culture of Montenegro in Cetinje, under the auspices of the Ministry. The reason for the conference is the recent publication of Dragan Klaić's books, ""Start Again - Changing the Theater System"" published by Clio, Faculty of Dramatic Arts in Cetinje and the University of Arts in Belgrade, which talks about the current challenges of transforming the theater's institutional system and the threat to its public mission. . The holding of this conference was realized in three separate panel discussions, each of which, based on Klaić's subtitles from the book, individually differentiates different problem issues. This conference was also marked by the co-publishing project of Klaić's book published by the publishing house CLIO from Belgrade together with FDU Cetinje."