Pregled projekta


Finansijski program : UNICEF
Naziv [ENG] : DAISY Books
Naziv : DAISY Udžbenici
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : Daisy Books
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Inicijativa uvođenja DAISY udžbenika u inkluzivno obrazovanje u Crnoj Gori prepoznata je kao jedna od 75 najboljih inovativnih praksi u oblasti inkluzivnog obrazovanja ove godine na konferenciji Zero Project 2020, međunarodnom samitu o inkluzivnom obrazovanju i komunikacionim tehnologijama.Djeci u osnovnim školama danas su u DAISY formatu na raspolaganju čitanke od IV do IX razreda, kao i udžbenici istorije. Timovi nastavnika u 70 osnovnih škola u Crnoj Gori obučeni su za korišćenje Daisy udžbenika. “366 nastavnika u osnovnim školama obučeno je za upotrebu Daisy udžbenilka. U ovom formatu dostupno je više udžbenika. Ono što je najvažnije jeste da je inicijativa izrasla iz snažnog partnerstva Ministarstva prosvjete i UNICEF-a, te drugih resornih institucija. Ova vrsta udžbenika nesumnjivo jača samopouzdanje kod djece, ali i čini nastavu drugačijom i interaktivnom,“ ističe Tamara Milić, načelinica u Ministarstvu prosvjete. Koordinator projekta ispred FDU-a bila je Vanr. prof Dubravka Drakić.


The initiative to introduce DAISY textbooks in inclusive education in Montenegro was recognized as one of the 75 best innovative practices in the field of inclusive education this year at the Zero Project 2020 conference, the international summit on inclusive education and communication technologies. available textbooks from IV to IX grade, as well as history textbooks. Teams of teachers in 70 primary schools in Montenegro were trained to use Daisy textbooks. “366 primary school teachers have been trained to use Daisy textbooks. More textbooks are available in this format. Most importantly, the initiative grew out of a strong partnership between the Ministry of Education and UNICEF, and other line institutions. This type of textbook undoubtedly strengthens children's self-confidence, but also makes teaching different and interactive, "said Tamara Milić, head of the Ministry of Education. Coordinator of the project in front of the FDA is Associate professor Dubravka Drakić