Pregled projekta


Finansijski program : Regional Network of academies for Performing Arts
Naziv [ENG] : Regional Network of Academies for Performing Arts
Naziv : Regionalna mreža akademija izvođačkih umjetnosti
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : Regionalna mreža
Web site : https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1255/objava/5004-projekat-pravda-najveci-regionalni-projekat-fakulteta-dramskih-umjetnosti-premijerno-prikazan-u-zagrebu
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Projekat je započeo 2013. godine na inicijativu zagrebačke ADU osnivanjem Regionalne mreže akademija (Slovenija – Hrvatska – Srbija - Bosna i Hercegovina – Makedonija – Crna Gora) s ciljem povezivanja studenata pozorišnih i filmskih akademija sličnog govornog područja, što je predstavljalo važan korak u izgradnji kulturne saradnje između zemalja bivše Jugoslavije. Tokom tri godine, sedam međunarodnih umjetničkih timova na akademijama pripremalo je pojedinačna izvođenja studentskih dramskih tekstova odabranih takmičenjem. Godine 2016, u sklopu Pozorišne revije ADU, okupili su se studenti čak sedam fakulteta dramskih umjetnosti iz zemalja regiona: Akademije za gledališče, film i televizijo iz Ljubljane, Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, Akademije umetnosti Univerziteta iz Novog Sada, Akademije scenskih umjetnosti iz Sarajeva, Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja - Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za dramske umetnosti iz Skoplja i Akademije dramske umjetnosti iz Zagreba, kako bi premijerno izveli omnibus pozorišnih predstava objedinjenih pod naslovom „Projekat: Pravda“. "


The project started in 2013 as the initiative of the Academy for Performing Arts Zagreb, with the establishment of the Regional Network of Academies for Performing Arts (Slovenia - Croatia - Serbia - Bosnia and Herzegovina - Macedonia - Montenegro) with the aim of connecting students of theater and film academies from similar language area, which was an important step in building cultural cooperation between the countries of the former Yugoslavia. Over the course of three years, seven international art teams at the academies prepared individual performances of student drama texts selected by the competition. In 2016, as part of the ADU Theater Theatre Festival, students from seven mentioned faculties of dramatic arts from the region gathered: the Academy of Theater, Film and Television from Ljubljana, the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, the Academy of Arts in Novi Sad, the Academy of Performing Arts in Sarajevo, Faculty of Dramatic Arts from Cetinje - University of Montenegro, Faculty of Dramatic Arts from Skopje and the Academy of Performing Arts from Zagreb, to premiere an omnibus of theater performances united under the title "Project: Justice".