Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo kulture CG
Naziv [ENG] : Writing the City
Naziv : Pisanje grada (izdanja 2012, 2013 i 2014)
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : Pisanje grada
Web site : https://montenegrina.net/fokus/odrzana-javna-prezentacija-projekta-kotor-art-pisanje-grada-2012/
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Umjetnost
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat “Pisanje grada” se održavao u Kotoru, tokom festivala Kotor Art. “Pisanje grada” je imao za cilj realizaciju umjetničkih radionica za studente umjetnosti iz Crne Gore i regiona, koje u različitim medijima stvaraju artefakte, koji promišljaju grad i njegove trgove, njegovo nasljeđe i savremeni život grada. Radionice su se zasnivale na kreativnom procesu i interakciji sa gradom i ljudima i „živile" sa samim gradom, njegovim stanovnicima, slučajnim prolaznicima, turistima i gledateljima. U interakciji njenih učesnika sa prolaznicima (građanima i turistima Kotora) radionice su se zasnivale na nizu likovnih i primjenjenih tehnika i ponudila je svima zainteresiranima zajednički doživljaj te mogućnost da uobliče svoje emocije u odnosu na grad.


The project "Writing the City" was held in Kotor, during the Kotor Art Festival. "Writing the city" aimed to realize art workshops for students from Montenegro and region, which create artifacts in various media, which reflect the city and its squares, its heritage and modern city life. The workshops were based on the creative process and interaction with the city and people and "lived" with the city itself, its inhabitants, passers-by, tourists and spectators. In the interaction of its participants with passers-by (citizens and tourists of Kotor) the workshops were based on and applied techniques and offered all those interested a common experience and the opportunity to shape their emotions in relation to the city.