Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : GRANT OF THE AMERICAN EMBASSY
Naziv : GRANT AMERIČKE AMBASADE
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : GRANT AMERIČKE AMBASADE
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Andrić Neda
Opis :