Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Tempus DAPEWB 543782
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Tempus DAPEWB 543782
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Arhitektonski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 36072.92
Rukovodilac : Popović Svetislav
Opis :