Predrag Goranović


Predrag Goranović
Šifra: 110134
Prezime i ime: Predrag Goranović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne5FISKALNA EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

05.10.2020

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 5.10.2020.


24.09.2020

Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Konačne ocjene


21.09.2020

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultati ispita - 21.09.2020 10:25


18.09.2020

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Komparativno poresko pravo

Rezultati ispita iz Komparativnog poreskog prava, 18.9.2020.


18.09.2020

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 18.9.2020.


16.09.2020

Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati nakon II septembarskog roka


14.09.2020

Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Raspored polaganja ispita u II septembarskom roku


14.09.2020

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Fiskalna ekonomija

Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 10.9.2020.


14.09.2020

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Komparativno poresko pravo

Rezultati ispita iz Komparativnog poreskog prava, 10.9.2020.


04.09.2020

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultati ispita - 04.09.2020 14:04


03.09.2020

Ekonomija, smjer Računovodstvo i revizija-Budžetsko računovodstvo

Rezultati nakon I septembarskog roka


03.09.2020

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Obavještenje o promjeni termina ispita - 03.09.2020 10:02


Opširnije