Predrag Goranović

dr Predrag Goranović

vanredni profesor | Ekonomski fakultet

Rođen sam 1.11.1954. godine u Nikšiću, gdje sam završio osnovno i srednje obrazovanje – Gimnaziju. Ekonomski fakultet u Podgorici upisao sam odmah po maturi i na njemu diplomirao 1977. godine.             Posdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerzitetu u Beogradu smjer Društveno-ekonomski upisao sam 1986. godine. Magistarski rad „Odnos ekonomije i politike u razvoju našeg društva – društveno ekonomskog...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster3FISKALNA EKONOMIJA1 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5FISKALNA EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5FISKALNA EKONOMIJA1 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8FISKALNA EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8FISKALNA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8KOMPARATIVNO PORESKO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultati ispita - 21.09.2020 10:25

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultati ispita - 04.09.2020 14:04

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Obavještenje o promjeni termina ispita - 03.09.2020 10:02

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultate ispita Finansiranje javnog sektora

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Rezultate ispita Finansiranje javnog sektora.

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

POTREBNA LITERATURA ZA PREDMET FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Nova objava - 27.01.2020 11:26

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Konačni rezultati

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Nova objava - 05.06.2019 13:34

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Nova objava - 08.05.2019 09:43

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Termin polaganja ispita

Studije menadžmenta, smjer Menadžment javnog sektora-Finansiranje javnog sektora

Termin polaganja ispita