Predrag Goranović


Predrag Goranović
Šifra: 110134
Prezime i ime: Predrag Goranović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1JAVNE FINANSIJE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1JAVNE FINANSIJE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJADoktorske2FISKALNA EKONOMIJA II3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5FISKALNA EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5FISKALNA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije