Žarko Božović


Žarko Božović
Šifra: 110176
Prezime i ime: Žarko Božović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije