Žarko Božović


Žarko Božović
Šifra: 110176
Prezime i ime: Žarko Božović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1ORGANIZACIONO PONAŠANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6DEMOGRAFSKA ANALIZA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6DEMOGRAFSKA ANALIZA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MENADŽMENT LJUDSKIM RESURSIMA2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije