Svetlana Rakočević


Svetlana Rakočević
Šifra: 110251
Prezime i ime: Svetlana Rakočević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Mikroekonomija2x(1B+1S)1x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
3 MIKROEKONOMIJA1.5x11x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
5 Operaciona istraživanja4x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Modeli optimizacije u transportu2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Osnovi teorije igara2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi
8 Modeli odlučivanja2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Teorija i modeli odlučivanja2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
1 Matematički metodi i modeli2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
4 Poslovno odlučivanje2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
4 Poslovno odlučivanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
4 Poslovno odlučivanje1x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
4 Poslovno odlučivanje2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta Bijelo Polje, smjer Menadžment
5 Operativni menadžment2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Menadžment
5 Operativni menadžment1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije