Svetlana Rakočević

dr Svetlana Rakočević

vanredni profesor | Ekonomski fakultet | honorarno

Rođena sam 25.07.1955. godine u Kikindi, Republika Srbija. Osnovnu školu i Gimnaziju »Slobodan Škerović« (prirodno-matematički smjer) sam završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom. Za postignuti uspjeh i u osnovnoj i u srednjoj školi, nagrađena sam diplomom »Luča«. Školske 1974/75. godine sam se upisala na Ekonomski fakultet Univerziteta »Veljko Vlahović«, smjer Poslovna ekonomija. Na istom fakultetu sam diplomirala školske 1977/78....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1MATEMATIČKI METODI I MODELI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Ekonomija (model studija 3+2+3)-MIKROEKONOMIJA

Raspored nastave za sledeću sedmicu - 15.10.2021 15:33

Ekonomija (model studija 3+2+3)-MIKROEKONOMIJA

Obavještenje- Gostujuće predavanje

Ekonomija (model studija 3+2+3)-MIKROEKONOMIJA

Obavještenje - 28.09.2021 08:45

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovno odlučivanje

Kovid rok - 27.09.2021 14:07

Ekonomija-Operaciona istraživanja

COVID rok

Ekonomija (model studija 3+2+3)-MIKROEKONOMIJA

Obavještenje za studente koji koriste korona rok - 24.09.2021 16:32

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovno odlučivanje

Rezultati ispita nakon drugog septembarskog roka- 22.09.2021 16:30