Nenad Ivanišević


Šifra: 165163
Prezime i ime: Nenad Ivanišević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.480
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja
1 Procjena vrijednosti nekretnina2x1S2x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
5 Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanja objekata3x1S
Građevinski fakultet Specijalisticke
Menadžment u građevinarstvu
7 Procjena vrijednosti nekretnina3x1S
Građevinski fakultet Specijalisticke
Menadžment u građevinarstvu
8 Međunarodne tenderske procedure3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S., Ivanišević N.A computational method for laminated composite plates based on layerwise theoryComposites Part B: Engineering
Opširnije