Nenad Ivanišević

dr Nenad Ivanišević

redovni profesor | Građevinski fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA2 x 12 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2MEĐUNARODNE TENDERSKE PROCEDURE3 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne5PROJEKTOVANJE ORGANIZ.GRAĐ.REKONST.I ODRŽ.OBJEKATA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S., Ivanišević N.A computational method for laminated composite plates based on layerwise theoryComposites Part B: Engineering

Obavjestenja iz nastave