Siniša Stamatović

dr Siniša Stamatović

redovni profesor | Prirodno-matematički fakultet

  Rođen sam 24. jula 1957. g. u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Titogradu. Za ostvareni uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi dobio sam nagradu Luča prvog stepena. Prirodno matematički fakultet u Beogradu, Odsjek za matematiku, smjer B (numerička matematika sa kibernetikom) upisao sam 1975. g. Diplomirao sam 1979. g. Poslijediplomske studije na Katedri teorije vjerovatnoće Prirodno matematičkog fakulteta u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Popivida, Siniša StamatovićOn the Tail Asymptotics of Supremum of Stationary χ-Processes With Random Trend Filomat
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Popivoda, Siniša StamatovićOn probability of high extremes of Gaussian fields with a smooth random trendStatistics & Probability Letters
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Piterbarg, G. Popivoda, S. StamatovićExtremes of Gaussian processes with smooth random expectation and smooth random varianceLithuanian Mathematical Journal
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Piterbarg, G. Popivoda, S. Stamatović. Extremes of Gaussian processes with a smooth random trendFILOMAT
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
G. Popivoda, S. Stamatović Extremes of Gaussian fields with a smooth random varianceStatistics & Probability Letters
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stamatovic B, Kosec G, Trobec R, Xuan X., Stamatovic S.Cellular Automata Supporting n - ConnectivityMathematical Problems in Engineering
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stamatovic B., Stamatovic S. Cox Limit Theorem for Large Excursions of a Norm of a Gaussian Vector ProcessStatistics & probability letters
2004SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Piterbarg.V; Stamatovic S.Limit Theorem for High Level a-Upcrossings by - X2 ProcessTheory of Probability and Its Applications
2004SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Konstantinides D.; Piterbarg.V; Stamatovic S.Gnedenko Type Limit Theorems for Cyclo-stationary X2 ProcessesLithuanian Mathematical Journal

Obavjestenja iz nastave