Biljana Zeković


Biljana Zeković
Šifra: 170262
Prezime i ime: Biljana Zeković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
1 Linearna algebra i analitička geometrija2x12x1
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, (2017)
1 Matematika2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
1 Matematika I3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Algebra2x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Metalurgija i materijali (2017)
2 Matematika II2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Algebra 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Algebra 22x1
Metalurško-tehnološki fakultet Osnovne
Zaštita životne sredine (2017)
1 Matematika3x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije