Biljana Zeković


Biljana Zeković
Šifra: 170262
Prezime i ime: Biljana Zeković
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1MATEMATIKA3 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1MATEMATIKA I3 x 10 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1MATEMATIKA I3 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne1MATEMATIKA2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 00 x 00 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2MATEMATIKA II2 x 10 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2MATEMATIKA II2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ALGEBRA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4ALGEBRA 22 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4ALGEBRA 22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor