Milica Kankaraš

mr Milica Kankaraš

saradnik u nastavi dr | Prirodno-matematički fakultet | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
AFARHITEKTURAOsnovne1MATEMATIKA2 x 10 x 00 x 0
AFARHITEKTURAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2MATEMATIKA II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Kankaras and Irina Cristea Fuzzy Reduced HypergroupsMathematics

Obavjestenja iz nastave