Milica Kankaraš

mr Milica Kankaraš

saradnik u nastavi | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milica Kankaras and Irina Cristea Fuzzy Reduced HypergroupsMathematics

Obavjestenja iz nastave

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanje

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanje

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Novi termin

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Novi termin

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Materijali za predavanja

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Materijali za predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja