Goran Šuković

dr Goran Šuković

docent | Prirodno-matematički fakultet

Rođen sam 06. decembra 1966. godine u Zemunu. Osnovnu školu ”Savo Pejanović” i Gimnaziju ”Slobodan Škerović” završio sam u Podgorici. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore upisao sam 1985. godine. Diplomirao sam 12.10.1990. godine sa prosječnom ocjenom 9,71, kada sam i upisao poslijediplomske studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer računarstvo. Magistarske studije sam završio sa prosječnom ocjenom 9,83. Magistarski rad pod nazivom “Jedan pristup zasnivanju...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2002SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Shukovich Application of Genetic Algorithms and Systems of Generating Graphs for Creation of Modular Neural NetworksProgramming and Computer Software

Obavjestenja iz nastave