Goran Šuković


Goran Šuković
Šifra: 170679
Prezime i ime: Goran Šuković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1UVOD U KOMPJUTERSKE NAUKE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEMagistarske1MAŠINSKO UČENJE0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMagistarske1MAŠINSKO UČENJE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1MAŠINSKO UČENJE3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJESpecijalisticke1SISTEM ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne4PROGRAMIRANJE 20 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4INTERNET TEHNOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4PROGRAMIRANJE II3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne4PROGRAMIRANJE 23 x 20 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne4PROGRAMIRANJE 23 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne5PROGRAMSKI PREVODIOCI3 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6PROGRAMSKI PREVODIOCI2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne6INTERNET TEHNOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2002SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Shukovich Application of Genetic Algorithms and Systems of Generating Graphs for Creation of Modular Neural NetworksProgramming and Computer Software
Opširnije