Goran Šuković


Goran Šuković
Šifra: 170679
Prezime i ime: Goran Šuković
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2002SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Goran Shukovich Application of Genetic Algorithms and Systems of Generating Graphs for Creation of Modular Neural NetworksProgramming and Computer Software
Opširnije