Gordana Laštovička-Medin


Gordana Laštovička-Medin
Šifra: 170682
Prezime i ime: Gordana Laštovička-Medin
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFFIZIKAOsnovne3OSNOVI MJERENJA U FIZICI I2 x 12 x 10 x 0
PMFFIZIKAOsnovne4OSNOVI MJERENJA U FIZICI II2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor